Textiellood

Textiellood

Gevonden op het land van JS te Mastenbroek in maart 2021.

Al omstreeks 1375 moeten in Kampen zowel de produktie van als de handel in textiel, met name die in laken, een zekere omvang hebben gehad 4. Dit blijkt uit de vestiging van wol- en linnenwevers in de stad en uit bepalingen ten aanzien van verkoop en verwerking. De Kamper lakenkooplui namen op de jaarmarkten de beste plaats in; dan volgden die van Deventer en Zwolle en vervolgens de Gelderse, Hollandse en Brabantse burgers.
Kamper produkten werden uiteraard bevoordeeld boven die van buiten, maar er zijn aanwijzingen dat er in de vijftiende eeuw ook met andere steden werd samengewerkt. In een ordonnantie van 1478 bijvoorbeeld wordt gewag gemaakt van lakens, die in Zwolle werden geweven en vervolgens in Kampen geverfd. Dergelijke vormen van coöperatie zouden tot het eind van de achttiende eeuw voortduren.

Bron: Digitale Bibliotheek Overijssel

Voorbeeld achterzijde textiellood Kampen